روش‌های افزایش ارتفاع سدهای بتنی

امروزه افزایش ارتفاع سدهای موجود به دلیل دستیابی به اهدافی از قبیل کاهش آثار مخرب ناشی از احداث سد جدید ، افزایش ایمنی سدها ، تقویت سد ، ترمیم سدها ، تامین نیاز آبی رو به رشد ، افزایش تقاضای آب ، کاهش ظرفیت مخزن به دلیل انباشتگی رسوبات ، هزینه بالای احداث سد جدید و دلایل دیگر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در اغلب پروژه های انجام شده روش متفاوتی به این منظور مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی آثار مخرب ناشی از احداث سدهای جدید و روش های مختلف بکار رفته در روند افزایش ارتفاع سدها پرداخته شده است.