لیست فایل‌ها

مدیریت ریسک و بحران سیلاب‌‌های شهری (مطالعه موردی شهر‌های شهرستان طارم)
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  17 خرداد 1401
 65
 61
167.18 KB
 
بهبود روشهای پیش‌بینی تغییرات فشار آب حفره‌ای اضافی در ...
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 115
 115
109.98 KB
 
بررسی لایه بندی حرارتی آب سد مخزنی تهم
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 127
 73
47.35 KB
 
بررسی کیفیت آب مخزن سد و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل آلودگی
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 137
 54
50.12 KB
 
بررسی کمی و کیفی رودخانه ابهر رود و مطالعه توان مرز خود پالایی آن
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 133
 61
158.65 KB
 
بررسی فشار تورمی سنگ های ضعیف در مجاورت سیستم های نگهدارنده تاسیسات آبی
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 118
 68
70.24 KB
 
بررسی راه‌کارهای افزایش مقاومت فشاری و سایشی بتن در سازه های آبی
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 123
 63
109.07 KB
 
بررسی تکنیکهای بیومهندسی در جهت حفاظت از سواحل زنجان‌رود
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 118
 50
46.24 KB
 
بررسی تاثیر تغییرات پارامترهای تغذیه گرایی بر کیفیت آب مخزن سد کینه‌ورس
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 121
 66
87.15 KB
 
بررسی پیامدهای شکست هیدرولیکی بوسیله مفهوم تخلخل دو گانه
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 130
 52
125.24 KB
 
بررسی انواع ترک ایجاد شده در سازه های بتنی و نحوه پیشگیری از ایجاد ترک در سازه‌های آبی و تهیه بتن آب‌بند
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 145
 53
89.85 KB
 
برآورد مدل بیلان آب در منطقه کارستی کوه خدابنده استان زنجان
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 129
 59
79.65 KB
 
استفاده از هوش محاسباتی در تخمین آلودگی آب در محدوده‌ی مطالعاتی زنجانرود و پهنه‌بندی آن
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 108
 42
47.17 KB
 
ارزیابی معیار واگرایی خاک های رسی
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  10 آذر 1400
 119
 64
46.96 KB
 
ارائه الگوهای مناسب جهت ایجاد تشکل‌های بهره‌برداری از منابع آب در استان زنجان
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  7 آذر 1400
 420
 56
44.84 KB
 
خلاصه تعیین ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی استان زنجان
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  17 بهمن 1397
 302
 271
193.04 KB
 
آسیب شناسی عدم استقبال سرمایه گذاران در پروژه های بی او تی و آینده پژوهی آن
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  17 بهمن 1397
 298
 230
693.51 KB
 
ارزیابی تجارت آب مجازی در بخش کشاورزی و صنعت استان زنجان
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  17 بهمن 1397
 292
 202
88.62 KB
 
توسعه نرم افزاری بمنظور گسسته سازی زمانی بارش های روزانه به بارش های ریز مقیاس
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  20 اسفند 1396
 266
 172
696.69 KB
 
ارائه روش طراحی نوین ساپورت تونل مبتنی بر نظریه میکروترک‌های القائی در مکانیک شکست
 خلاصه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
  20 اسفند 1396
 314
 241
186.41 KB
 
1 2 صفحه:

خدمات سایت

اطلاع‌رسانی

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : زنجان، ضلع شمالی فلکه قائم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان
  • کدپستی : 4513713133
  • تلفن : 02433441041
  • ارتباط مستقیم دفتر بازرسی : 11-02433136310
  • پست الکترونیکی : info[at]znrw.ir
  • پیامک : 3000819190
  • تلفن گویا : 02433136000