طرح های پژوهشی در حال اجرا

پروژه تحقیقاتی  در حال  اجرا

مجری طرح

 سال شروع

تحلیل کاربرد نرم افزار  Microsoft Projectو  Power Biدر مدیرریت زمان هزینه و تحلیل داده ها با رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه در سد مراش استان زنجان

طرح سربازنخبه 1401
ارزیابی سـطح مدیریت منابع آب زیرزمینی اسـتان زنجان و بررسـی تـاثیر راهکارهـای مـدیریتی درســطح آبخـوان منتخب دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان- دکتر مصطفی نادری 1402
انجام خدمات بررسی میزان خطر پذیری محدوده سیلاب های شـهری شهر قیدار
 
دانشگاه زنجان- دکتر سعید عباسی 1402
ارزیابی و ارائه روش های نوین تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان قیدار، استان زنجان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان- دکتر ابوالفضل رضائی 1402

 تاریخ ثبت : 7 آذر 1400
  آخرین به روزرسانی : 16 آبان 1402
 مدیر سایت
 3006

خدمات سایت

اطلاع‌رسانی

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : زنجان، ضلع شمالی فلکه قائم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان
  • کدپستی : 4513713133
  • تلفن : 02433441041
  • ارتباط مستقیم دفتر بازرسی : 11-02433136310
  • پست الکترونیکی : info[at]znrw.ir
  • پیامک : 3000819190
  • تلفن گویا : 02433136000