یکشنبه, 9 آذر 1399
  شبکه خبری آب ایران
  کمیته تحقیقات
  اخبــار و تــازه ها:

  فراخوان انجام طرح پژوهشی تقاضا محور

  شرکت آب منطقه ای زنجان در نظر دارد اولویت تحقیقاتی بررسی قابلیتهای گردشگری و راهکارهای ایجاد درآمد از منابع آبی استان را از طریق فراخوان عمومی به اجرا درآورد.

  فراخوان طرح تحقیقات بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا در منابع و تاسیسات آب

  شرکت مدیریت منابع آب ایران بدینوسیله اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا در منابع و تاسیسات آب را بر اساس فرم تقاضای پروپزال (RFP) پیوست، فراخوان...

  انتخاب پژوهشگر برتر سال 98 در شرکت آب منطقه ای زنجان

  سرکار خانم مهندس نجمی به عنوان پژوهشگر برتر شرکت در سال 1398 انتخاب گردید.

  انتخاب و معرفی پژوهشگران نمونه

  انتخاب و معرفی پژوهشگران نمونه

  برگزاری جلسات با اساتید دانشگاه زنجان

  بررسی راهکارهای همکاری های پژوهشی

  Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا